Vizioni për Shqipërinë në këndvështrimin Biblik
Pyetje - 3 Artikuj
7 Mars, 2014
Cfarë kuptimi ka 1 Korintasve 15:29
  • rezultati vleresimeve 1
  • 0 komente
  • lexuar 2250 here
12 Janar, 2014
Cfarë kuptimi ka Mateu 7:6
  • rezultati vleresimeve 1
  • 1 komente
  • lexuar 2317 here
12 Janar, 2014
A janë "Dëshmitarët e Jehovait" të Krishterë?
  • rezultati vleresimeve 0
  • 2 komente
  • lexuar 2842 here